Skip to main content

[breadcrumb]

Dijkwachtershuisjes

Nederland heeft altijd een felle strijd gevoerd tegen het oprukkende water. Door de eeuwen heen zijn dijken opgeworpen, duinen aangelegd en stormvloedkeringen gerealiseerd om de Nederlandse bevolking te beschermen tegen overstromingen. In Nederland is in de loop van de tijd meer dan twintigduizend kilometer aan dijken aangelegd. Grofweg wordt gesproken over drie soorten dijken. Op de eerste plaats zeewaterkerende dijken, op de tweede plaats rivierwaterkerende dijken en op de derde plaats binnenwaterkerende lijnvormige landschapselementen. Om de dijken goed in de gaten te houden, zijn overal in ons kikkerlandje dijkwachtershuisjes gebouwd. Sommige van deze dijkwachtershuisjes (dijkwachterslodges) zijn ook te huur voor recreatie! Hetgeen uiteraard een waanzinnige ervaring is!