Skip to main content

[breadcrumb]

Spuihuisjes

Gebouwen die boven een spuisluis zijn gebouwd, worden spuihuisjes genoemd. Op deze manier is het mogelijk om een spuisluis te bedienen. Vaak fungeren deze gebouwen als woningen voor sluiswachters. Een andere naam voor een spuisluis is keersluis. De functie van een spuisluis is om binnenwater te spuien. En daarnaast het buitenwater te keren. Daarmee is ook de benaming keersluis verklaard. Om het peil van de binnenwateren van steden te regelen, werden spuisluizen ingezet. Vandaag de dag hebben veel spuihuisjes hun oorspronkelijke functie verloren en hebben een nieuwe functie gekregen. Zo is het mogelijk om in sommige spuihuisjes te overnachten! Een geweldige ervaring!